Văn bản Công Đoàn

Hội nghị BCH Công Đoàn CTy CP BTLT DLKH

       Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa IX và và các văn bản hướng dẫn thực hiện điều lệ của Công Đoàn cấp trên;

       Căn cứ vào Quyết định số 38/QĐ-CĐNCT ngày 15/04/2009 của ban thường vụ Công đoàn nghành Công Thương tỉnh Khánh hòa về việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ Phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở;

        Căn cứ vào Quyết định số 16/QĐ/CĐNCT ngày 25/03/2010 của Công đoàn ngành Công Thương về việc công nhận Ban chấp hành và các chức danh Công đoàn cơ sở Cty CP BTLT ĐLKH nhiệm kỳ I (2010 – 2013)…

Xem chi tiết : BCH Cong Doan

Quản lý chi tiêu tài chính Công đoàn

Quyết định số 03/QĐ-BTKH-CĐ ngày 01/04/2010 ”V/v : Ban hành quy chế quản lý, chi tiêu Tài chính công đoàn trong Công đoàn Công ty CP BTLT điện lực Khánh Hòa”

       Xem chi tiết : Quyết định và Quy chế Quản lý chi tiêu