Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động phát triển của Đoàn Thanh Niên Cty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Văn bản quyết định thành lập các phân đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2014 của Công ty CP Bê Tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Xem chi tiết

Phong trào Thanh niên năm 2011

PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2011

CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN  – 2011 TẠI 3 XÃ XUÂN SƠN, VẠN LƯƠNG, VẠN HƯNG HUYỆN VẠN NINH TỈNH KHÁNH HÒA NHÂN DỊP KỶ NIỆM 121 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Xem chi tiết

Phong trào Thanh niên năm 2010

PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2010

CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN  – 2010 TẠI XÃ KHÁNH THÀNH, HUYỆN KHÁNH VĨNH, KHÁNH HÒA.

Xem chi tiết