Văn bản Đoàn Thanh Niên

Hồ sơ Đại hội chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2011 – 2014

Hồ sơ tại Đại hội chi Đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2011 – 2014, Chi Đoàn cơ sở Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Xem chi tiết

Tờ trình tham gia kế hoạch công tác từ thiện năm 2010

Chi đoàn Công ty CP BTLT – ĐLKH số 04.10TTr-ĐTN  ” V/v tham gia kế hoạch công tác từ thiện Năm 2010 của Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa”

Xem chi tiết : Kế hoạch công tác từ thiện

Tổ chức giải bóng đá mini lần I năm 2010

Tờ trình ngày 27/03/2010 ”V/v : Phê duyệt kinh phí tổ chức giải bóng đá mini lần I năm 2010 Chào mừng kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Khánh Hòa 02/04, giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước 30/04 và 1000 năm Thăng Long Hà Nội”

        Tờ Trình – Kinh phí giải bóng đá mini

Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty

Quyết đinh số 120-QĐ/ĐKDN ngày 25/03/2010 ”V/v : Thành lập Chi đoàn Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa”

Quyết đinh số 121-QĐ/ĐKDN ngày 26/03/2010 ”V/v : Chỉ đinh Ban chấp hành lâm thời Chi đoàn Công ty CP Bê tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa”

        Quyết định thành lập ban chấp hành Đoàn thanh niên