Văn bản Pháp luật

Thông tư 14

          Liên tịch Bộ Lao Động – Thương binh và Xã Hội – Bộ Y tế – Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam số 14/1998/TTLT – BLĐTBXH – BYT – TLĐLĐVN Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong Doanh Nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh. 

  Xem chi tiết: Thong tu 14

 

Xem chi tiết: