Công ty CP Điện lực Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn – Nha Trang
Điện thoại: (84.58) 2220220      Fax: (84.58) 3823828
Email:
Info@khpc.com.vn    Website:  http://www.khpc.com.vn