Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY

 

          Công ty CP Bêtông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thành lập ngày 27/02/2008 với các Cổ đông chính là : Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Công ty CP Bêtông ly tâm An Giang và Cán bộ công nhân viên của hai Công ty.

         Công ty đã tiếp nhận toàn bộ nhân sự, thiết bị của Xưởng sản xuất BTLT thuộc Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp – Công ty CP Điện lực Khánh Hòa. Xưởng sản xuất này tiền thân là Xưởng đúc trụ thuộc Phân xưởng Cơ điện – Điện Lực Khánh Hòa.

         Vào tháng 03/1994 : Tiến hành cải tạo Xưởng đúc trụ vuông thuộc Phân xưởng Cơ điện – Điện lực Khánh Hòa, lắp đặt dây chuyền sản xuất Bêtông ly tâm.

         Tháng 12/1994 : Khánh thành Xưởng đúc trụ Bêtông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ( 28E Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Nha Trang ) – trực thuộc Đội Xây lắp điện.

         Tháng 05/1997 : Xây dựng Xưởng sản xuất Bêtông ly tâm tại số 07 Phạm Phú Thứ – Bình Tân – Nha Trang và di dời toàn bộ Xưởng cũ qua.

         Ngày 01/07/2005 : Điện lực Khánh Hòa tiến hành cổ phần hóa và thành lập Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

         Ngày 15/11/2005 : Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa được thành lập dựa trên cơ sở nhân lực của Đội xây lắp điện và Xưởng sản xuất BTLT trực thuộc Xí nghiệp

         Tháng 09/2006 : Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa thực hiện Công trình “Cải tạo, nâng cấp, chuyển đổi công nghệ đúc trụ điện BTLT cốt thép dự ứng lực“ tại Xưởng sản xuất BTLT, cuối năm 2007 hoàn thành công trình.

         Đầu năm 2008 Xí nghiệp thực hiện Công trình “Dây chuyền sản xuất cọc ống BTLT ứng lực trước Khánh Hòa“ tại Xưởng sản xuất BTLT.

         Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/02/2008. Cổ đông chính của Công ty  là : Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Công ty CP Bêtông ly tâm An Giang và cán bộ công nhân viên hai Công ty.

         Công ty CP BTLT Điện lực Khánh Hòa đã được Sở kế hoạch và đầu tư Khánh Hòa cấp giấy phép kinh doanh với lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của Công ty là :

         –  Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp

         –  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

         –  Sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí

         –  Vận tải hàng hóa đường bộ

         –  Xây lắp công nghiệp

         Công ty cũng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 30/09/2008 . Ngay sau khi thành lập, Công ty đã tiến hành lập Dự án “Nhà máy Bê tông Ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa“ và được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng vào ngày 19/12/2008 và bắt đầu khởi công thực hiện Dự án tại Lô số 5,6,7,8  khu Công nghiệp Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Nha Trang.

         Đầu tháng 01/2009 : Công ty CP Bêtông ly tâm Điện lực khánh Hòa tiếp nhận toàn bộ nhân sự, thiết bị của Xưởng sản xuất BTLT – Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp ĐLKH chuyển qua.

         Cuối tháng 04/2009 : Nhà máy BTLT Ứng lực trước Khánh Hòa cơ bản được hoàn thành, tiến hành chạy thử, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Hạng mục di dời máy móc, thiết bị từ Xưởng sản xuất Bình Tân sang Nhà máy mới tại Đắc Lộc cũng được hoàn thành. Nhà máy BTLT ứng lực trước Khánh Hòa chính thức đi vào hoạt động vào tháng 07/2009

         Ngày 29/07/2009 : Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tiến hành làm Lễ khánh thành cho Nhà máy sản xuất Bê tông Ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa, đánh dấu hoàn thành một dự án lớn, xuyên suốt hoạt động của Công ty.