Quản lý chi tiêu tài chính Công đoàn

Quyết định số 03/QĐ-BTKH-CĐ ngày 01/04/2010 ”V/v : Ban hành quy chế quản lý, chi tiêu Tài chính công đoàn trong Công đoàn Công ty CP BTLT điện lực Khánh Hòa”

       Xem chi tiết : Quyết định và Quy chế Quản lý chi tiêu

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay