Hình ảnh Kỳ thi Nâng Bậc Nghề cho Công Nhân Cty CP BTLT – ĐLKH năm 2012


 

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay