Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty

Quyết đinh số 120-QĐ/ĐKDN ngày 25/03/2010 ”V/v : Thành lập Chi đoàn Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa”

Quyết đinh số 121-QĐ/ĐKDN ngày 26/03/2010 ”V/v : Chỉ đinh Ban chấp hành lâm thời Chi đoàn Công ty CP Bê tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa”

        Quyết định thành lập ban chấp hành Đoàn thanh niên

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay