Tổ chức giải bóng đá mini lần I năm 2010

Tờ trình ngày 27/03/2010 ”V/v : Phê duyệt kinh phí tổ chức giải bóng đá mini lần I năm 2010 Chào mừng kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Khánh Hòa 02/04, giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước 30/04 và 1000 năm Thăng Long Hà Nội”

        Tờ Trình – Kinh phí giải bóng đá mini

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay