Tờ trình tham gia kế hoạch công tác từ thiện năm 2010

Chi đoàn Công ty CP BTLT – ĐLKH số 04.10TTr-ĐTN  ” V/v tham gia kế hoạch công tác từ thiện Năm 2010 của Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa”

Xem chi tiết : Kế hoạch công tác từ thiện

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay