Cột điện Bê tông ly tâm dự ứng lực

Thông số kỹ thuật:

STT Loại Cột
Chiều Dài (m)
Đường Kính Đầu Cột (mm) Đường Kính Gốc Cột (mm) Chiều Dày Bê Tông (mm)
Khả Năng Chịu Tải (kgf)
Trọng Lượng Cột (kg)
1 7m5 A 7,5 160 244 50-60 230 510
B 320
C 420
2 8m4 A1 8,4 160 250 50-60 200 600
A 300
B 400
C 500
3 10m5 A 10,5 190 330 50-60 320 1000
B 420
C 500
4 12m A1 12 190 350 50-60 350 1200
A 540
B 720
C 900
5 14m A 14 190 377 50-60 650 1500
B 900
C 1100

Hình ảnh:

trụ điện dự ứng lực

trụ điện dự ứng lực

trụ điện dự ứng lực

trụ điện dự ứng lực