Ống cống Bê tông ly tâm

Thông số kỹ thuật:

Loại Ống
Chiều Dài (mm)
Đường Kính Ngoài (m) Đường Kính Trong (mm) Tải Trọng Vỉa Hè Tải Trọng H10xX60 Tải Trọng H30xXB80 Trọng Lượng (kg)
D300 5.000 420 300 x x x 800
D400 5.000 520 400 x x x 1.000
D600 5.000 720 600 x x x 1.480
D800 2.500 960 800 x x x 1.320
D1.000 2.500 1.200 1.000 x x x 2.050
D1.200 2.500 1.400 1.200 x x x 3.060
D1.500 2.500 1.780 1.500 x x x 4.280
D1.900 2.500 2.200 1.900 x x x 5.730
D2.000 2.500 2.320 2.000 x x x 6.450


Hình ảnh:

cọc cống dự ứng lực

Ống cống bê tông ly tâm

cọc cống dự ứng lực

Ống cống bê tông ly tâm