Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Xem chi tiết : Giấy mời tham dự họp ĐH

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay