Hồ sơ tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014 – KCE

Hồ sơ tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Cty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa gồm có :

–  Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ

Giấy Ủy quyền ( các nhân)

Giấy Ủy quyền ( tổ chức)

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay