Thông báo V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

1. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Xem chi tiết : Giấy xác nhận tham dự ĐH

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

+ Dành cho cá nhân : Giấy ủy quyền ( dùng cho cá nhân)

+ Dành cho tổ chức : Giấy ủy quyền ( dành cho tổ chức )

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay