Văn bản Xác nhận tham dự và giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012

      Xem chi tiết : Giấy xác nhận tham dự ĐH

                                Giấy ủy quyền – Dùng cho cá nhân

                                Giấy ủy quyền – Dùng cho tổ chức

Chia sẻ bài viết:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay